Pro školy – Den válečných veteránů, 11. listopadu
Darovat on-line

Pro školy

Je to právě nejmladší generace, pro kterou se Paměť národa snaží ve svém archivu zachovat co nejvíce příběhů pamětníků. V rámci svých vzdělávacích projektů propojuje žáky, kteří často rádi naslouchají, s těmi nejstaršími, jež mají hodně co vyprávět. A žáci a studenti z celé republiky se každoročně zapojují také do sbírky ke Dni válečných veteránů.

V roce 2023 je to celkem 80 základních, středních škol a gymnázií. Žáci se vydávají do ulic měst s kasičkami v rámci pouliční sbírky, organizují vlastní sbírky na půdách škol a se svými pedagogy se v hodinách věnují tématům spojeným s válečnými veterány.

Pro tyto účely vytvořilo vzdělávací oddělení Paměti národa nový metodický list, který je k dispozici všem školám ke stažení zde. Paměť národa navíc školám, které se zapojí do pouliční sbírky, nabízí jeden ze svých workshopů jen za cenu cestovních nákladů.

Den válečných veteránů se slaví celosvětově 11. listopadu, u příležitosti konce první světové války. Květy vlčího máku pokrývaly hroby vojáků padlých na západní frontě a staly se proto symbolem tohoto svátku.

Partneři sbírky

Projekt je realizován s finanční podporou hl. m. Prahy.